Kerstdonatie Leger des Heils

“Ik ben heel anders over het leven gaan denken door mijn vrijwilligerswerk."

Helaas groeit het aantal dak- en thuislozen in Rotterdam elk jaar, waardoor de behoefte aan hulp toeneemt. Arie, uitvoerder in de bouw, echtgenoot, vader én pleegvader, draagt als vrijwilliger zijn steentje bij door het Leger des Heils in Rotterdam te helpen met het uitdelen van eten. Op zijn initiatief slaan de kerken en de lokale winkelier uit zijn woonplaats de handen ineen om jaarlijks kerstpakketten te verspreiden via het Leger des Heils.

11 december 2023
By Lisanne Van Beurden

Net zoals vorig jaar heeft Manhave Vastgoed ervoor gekozen om in 2023 geen kerstgeschenken aan relaties te verstrekken. In plaats daarvan wordt er een donatie geschonken aan de kerkelijke gemeenschap waar Arie en zijn gezin deel van uitmaken. Deze bijdrage wordt geheel geschonken aan het Leger des Heils voor de verspreiding van de kerstpakketten in Rotterdam.

Deze keuze is gemaakt nadat Steven Manhave Arie ontmoette tijdens een werkbezoek op de bouwplaats waar Arie werkzaam is. Tijdens dit gesprek deelde Arie zijn ervaringen als pleegvader van vier pleegkinderen die drie jaar geleden in zijn gezin werden opgenomen. Hij benadrukte dat, ondanks de uitdagingen, dit werk hem en zijn vrouw immense voldoening geeft. Steven vond dit zo mooi dat hij Arie graag wilde ondersteunen door een donatie te doen. Arie gaf echter aan dat hij deze bijdrage liever wilde gebruiken ten behoeve van zijn vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils in Rotterdam.

Manhave Vastgoed doet graag iets voor de stad Rotterdam en dit goede doel sluit perfect aan bij de visie van het bedrijf. Daarom gingen wij onlangs in gesprek met Arie en Mark, veldwerker bij het Leger des Heils. Arie vertelt hieronder meer over zijn rol als pleegvader en samen met Mark vertelt hij over zijn vrijwilligerswerk, de Soepbus en over het uitdelen van de kerstpakketten aan de dak- en thuislozen in Rotterdam.

Hoe zijn jij en je vrouw in aanraking gekomen met pleegzorg?

Arie: “In 2015 hebben wij, als samengesteld gezin, een boerderij gekocht, iets buiten het dorp. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en hebben hun eigen onderkomen gevonden. De twee jongsten, inmiddels ook volwassen, wonen nog thuis. Mijn passie voor de zorg om dak- en thuislozen wilde ik graag in praktijk brengen. Ik stelde mijn vrouw voor om enkele dak- en thuislozen op te nemen in ons gezin. Suus vond dit geen goed idee, aangezien onze jongste dochter toen nog 16 jaar oud was. Zij opperde de mogelijkheid om pleegzorg te bieden aan kinderen die een warm thuis nodig hebben.”

“Wij besloten een informatieavond bij te wonen en ons te laten voorlichten over het wel en wee van de pleegzorg. Onze keus was snel gemaakt. We wilden graag wat voor die kinderen betekenen. Na de informatieavond zijn we de DOP cursus (Deskundigheid en Opleiding Pleegouders) gaan volgen. Enkele dagen na de cursus kregen we onze eerste dochter in huis, drie maanden later volgde een tweede dochter. Pleegzorg bieden aan kinderen met een belast verleden is een bijzondere en belangrijke taak. Als pleegouders speel je een cruciale rol bij het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor kinderen die uit moeilijke situaties komen."

Hoe ga je om met de uitdagingen van het pleegouderschap?

Arie: “Het voelt voor ons als een roeping om voor deze kinderen te zorgen. Het is geweldig om de kinderen te zien groeien. De successen, hoe klein ook, zijn een krachtig middel om het zelfbeeld van het kind te verbeteren. Het is voor ons een eer om deze meiden een kans te geven op een betere toekomst. Natuurlijk gaat niet alles van een leien dakje. In het begin zaten we soms ’s avonds aan de keukentafel met onze handen in het haar. Hoe gaan wij de kinderen helpen en wanneer hebben we hulp nodig van professionals? In zulke situaties weten we dat de Heere van ons afweet en Hij voor ons zorgt. Zonder Zijn hulp is het voor ons niet mogelijk om dit vol te houden.”

“Momenteel hebben we vier pleegkinderen in huis. Inmiddels hebben we de pleegzorg omgezet naar een gezinshuis. Dit biedt ons de mogelijkheid om meerdere kinderen op te vangen om voor te zorgen. Dit kunnen we niet alleen. Wij hebben hierbij ook de hulp van onze ‘volwassen’ kinderen nodig en de vrienden die om ons heen staan. We voelen ons gesteund om dit mooie, maar soms ook moeilijke werk te kunnen doen. We genieten als de kinderen genieten. Laatst kwam het oudste meisje thuis en de jongste van twee jaar liep op de oprit en rende in de armen van haar grote pleegzus. Zulke momenten koesteren we."

En daarnaast doe je ook nog vrijwilligerswerk?

Arie: “Zeker! Ik ga iedere woensdagavond als vrijwilliger mee met de Soepbus.”

Kunnen jullie meer vertellen over de Soepbus?

Mark: “Het Leger des Heils zet zich in voor de dakloosheidsproblematiek in Rotterdam. Als veldwerker is het mijn taak om met deze mensen in gesprek te gaan en te kijken wat we voor hen kunnen doen. Op maandag- en woensdagavond zijn we actief met de Soepbus, waarbij we brood, soep, kleding en slaapzakken uitdelen. Wij doen dit op twee locaties, Zuidplein en Blaak. Per locatie staan we ruim een half uur. Vaak staan de mensen al te wachten op onze komst. We geven ze een heerlijke warme kom soep en brood en we maken een praatje met de mensen. En we proberen een band met hen op te bouwen.”

“Als er hulp nodig is voor iemand dan werken we samen met de gemeente Rotterdam en kijken we wat we voor iemand kunnen doen. Het doel hiervan is mensen te begeleiden naar passende zorg. Vanuit het Leger des Heils hebben we de nachtopvang, dagopvang en woonvoorzieningen. Als mensen thuis- of dakloos zijn, dan doen we er alles aan om mensen te helpen naar passende huisvesting.”

Arie: “Bij ons thuis kan het behoorlijk intensief zijn, maar toch probeer ik tijd vrij te maken om woensdagavond mee te gaan. Ik zou het ook iedereen aanraden. Dan zie je pas hoe verschrikkelijk goed je het zelf eigenlijk hebt. Ik ben heel anders over het leven gaan denken door mijn vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils. Vroeger dacht ik dat je alleen onder de brug komt te slapen als je niet werkt. Nu heb ik zelf ondervonden dat de realiteit veel complexer is. Er zijn zat mensen die niet door eigen toedoen in zo’n situatie zijn gekomen.”

Hoe kwam je in contact met het Leger des Heils?

Arie: “Wij zijn als gezin kerkelijk meelevend in onze woonplaats. Deze kerk reikt uit naar de rand van de samenleving en heeft ook een connectie met het Leger des Heils. Het leek me waardevol om me in te zetten voor anderen. Mijn vrijwilligerswerk begon net voor het uitbreken van de Coronapandemie. Vele vrijwilligers durfden of konden niet meer mee met de Soepbus. Juist in die periode was het bijzonder om mee te gaan. Mensen hadden nog meer hulp nodig en vooral de behoefte aan een praatje."

Mark: “Op de allereerste dag van de eerste lockdown was het volledig uitgestorven op straat, behalve toen de Soepbus kwam. Deze mensen waren totaal niet bezig met Corona. Wanneer je op straat leeft, ben je bezig met overleven en dan staat een pandemie niet echt bovenaan je zorgenlijst."

Komen steeds dezelfde mensen naar de Soepbus?

Arie: “Jazeker, de mensen gaan je herkennen en wij herkennen hen ook. Ze missen je zelfs als je er een keertje niet bent.”

Wij begrepen ook van de Stadsmarinier dat er in Rotterdam steeds meer daklozen bijkomen. Merken jullie verschil?

Mark: “Helaas merken we dat het aantal mensen op straat toeneemt. Elke week zien we nieuwe gezichten bij de Soepbus. Je hoort zoveel verschillende verhalen. Dakloosheid kan door allerlei redenen ontstaan. We zien ook mensen die weliswaar werk hebben, maar geen vaste woning, wat we thuisloos noemen. Ze slapen bijvoorbeeld in de auto of op de bank bij anderen. Het woningprobleem speelt hierin een grote rol. De doorstroom verloopt moeizaam en de nachtopvang zit overvol."

Arie: “Het is goed om met Kerst al die mensen wat extra’s te kunnen geven. Ook voor hen is het immers Kerst."

Kun je wat vertellen over de kerstpakketten?

Arie: “Elk jaar voor Kerst proberen we voor een bepaald bedrag een pakket samen te stellen met etenswaren die op straat geconsumeerd kunnen worden; voedsel waar geen keuken voor nodig is. Vorig jaar voegden we ook een muts, sjaal en ondergoed toe aan het pakket."

"’s Avonds wordt na sluitingstijd de Spar bij ons op het dorp beschikbaar gesteld voor het vullen van de kerstpakketten. De jeugd van de plaatselijke kerk helpt met het vullen van de pakketten. De winkel staat dan vol karretjes met gevulde boodschappentassen. Het is fantastisch om de jeugd hierin te betrekken. De jeugd gaat ook mee naar Rotterdam om de tassen uit te delen aan de dak- en thuislozen. Onze jeugd woont in een ‘beschermd’ dorp en daarom is het goed om ze te laten zien dat er ook mensen in barre omstandigheden leven."

Mark: ”Op de locaties waar we met de Soepbus staan, Zuidplein en Blaak, worden de pakketten uitgedeeld. Arie rijdt dan met een auto en aanhanger vol pakketten achter de Soepbus aan."

Wat een goed initiatief!

Arie: “Ja, er wordt ook echt om gevraagd. Zo zijn er wel meer mooie initiatieven. Rondom Kerstmis delen we trouwens ook kerstpakketten uit aan gezinnen die het goed kunnen gebruiken. En vorig jaar hebben we met Oud en Nieuw oliebollen en appelflappen uitgedeeld aan dak- en thuislozen. En in het midden van het jaar hebben we bolussen van ‘ons eiland’ meegenomen. Deze heeft de lokale bakker beschikbaar gesteld."

Mark: “We hebben ook weleens een enorm straatdiner georganiseerd, compleet met foodtrucks en muziek. En soms openen restaurants hun deuren voor de minder bedeelden."

Wil jij ook een steentje bijdragen?

Graag vragen wij uw hulp om samen iets moois te doen voor de dak- en thuislozen in Rotterdam. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil en draagt bij aan het werk van deze geweldige organisatie.

U kunt u gift overmaken via dit betaalverzoek.

Door deze website te gebruiken accepteer je onze Privacy Policy