In Memoriam

John Manhave

Met pijn in het hart delen wij u mede dat onze oud-directeur en commissaris John Manhave, in het bijzijn van zijn familie, op 79-jarige leeftijd is overleden.

1 december 2022
By Lisanne Van Beurden

John Manhave,
3e generatie Manhave Vastgoed
Rotterdam 10 december 1942
- 29 november 2022

John hield van zijn stad Rotterdam, die hij zag opbloeien tot wat het nu is geworden. Hij was de initiatiefnemer en inspirator achter de herinrichting rond de Kruiskade en de Karel Doormanstraat. Ook was hij nauw betrokken bij de modernisering van het Lijnbaangebied en bij het project Gastveiligheid, voor een veilig en aantrekkelijk verblijfsklimaat van de Rotterdamse binnenstad.

Liefde voor de stad

De verbetering van de binnenstad was zijn passie. Zo was hij betrokken bij de Werkgroep Verkeer en Vervoer Binnenstad, de Klankbordgroep Centrum Ruit, de Adviesraad voor het Centrum, het Bewonersplatform Rotterdam Centrum, het Wijkoverleg Beheer Cool en de Werkgroep Wijkveiligheid.

Ook was hij een van de oprichters van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Rotterdam (SBO). Tot de opheffing van de SBO in 2010 was hij hier bestuurslid.

Maatschappelijk betrokken

Ook op andere gebieden zette John zich in. Zo steunde hij de Stichting Ondersteuning Sovata. Deze Stichting verbetert woonsituaties in achterstandsgebieden van Roemenië en in het bijzonder Sovata en Sarateni.

John had een hart voor de zorg. Als lid van de Erasmus MC Business Club heeft hij onder andere familiekamers gerealiseerd. Ook droeg hij bij aan Muziek als Medicijn van Professor Dokter Hans Jeekel en Stichting Support Casper van Eijck.

Verder was hij politiek betrokken als lid van de Club van 100 van de Rotterdamse VVD en was hij lid van de Lighthouse Club, een ontmoetingsplek voor de bouw- en vastgoedsector.

Op sportief gebied zat John in het bestuur van het CHIO. Daarnaast heeft hij zich 25 jaar lang met ziel en zaligheid ingezet als bestuurslid van de Stichting Kralingsche Golfweek.

Onderscheidingen

John is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de stad Rotterdam.

In 2014 kreeg John ook van Rotterdam erkenning voor zijn langdurige inzet voor de stad. De gemeente Rotterdam reikte hem destijds de Johan van der Veekenpenning uit, een onderscheiding voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam.

Herdenking John Manhave

De begrafenis van John Manhave zal in besloten kring plaatsvinden. De komende tijd is het mogelijk om de nabestaanden ondersteuning te bieden met een mooie herinnering of dierbare foto op de herdenkingspagina van John.

Naam: John
Code: MN3C7Y

In ons hart

Met evenveel liefde als hij had voor de stad Rotterdam denken wij met liefdevolle herinneringen terug aan John. We zijn trots op het werk dat hij heeft geleverd en zetten het als familiebedrijf graag voort.

We gaan hem missen.

Door deze website te gebruiken accepteer je onze Privacy Policy